Walcz o Siebie, nigdy ze Soba, ...

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny PTTPB (1422), terapeuta motywujący PIDM (02/ATE/II/2021) oraz trener I stopnia PTP

(I 445). Ponadto ukończył całościowe szkolenie z terapii dialektyczno behawioralnej AMIE / NDFT-CP  (CF-DBT-016-2022) oraz DBT Comrehensive organizowane przez PTDBT. Dodatkowo jest certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień KBPN (SP1080/2015) oraz aplikantem superwizorem Rasy Superwizorów Psychoterapii Uzależnień nr 39.

Pracuje zarówno z dorosłymi jak i nastolatkami w sposób empatyczny 

i ukierunkowany na cel klienta. Najczęstsze obszary pracy klinicznej to: uzależnienia, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju (depresja, dwubiegunowe), samookaleczenia, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania oraz praca z parami. Ponadto prowadzi sesje w obszarze rozwoju osobistego (min poczucie wartości, regulacja emocji, komunikacja podejmowanie decyzji czy asertywność, itp).

Dodatkową pasją zawodową jest prowadzenie szkoleń. Jest realizatorem programów rekomendowanych: Fred Goes Net, Candis, Program Ograniczania Picia, Program Wzmacniania Rodzin, Family Connections itp. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningu umiejętności DBT, grupy wsparcia i terapeutycznej. Współprowadził treningi interpersonalne i intrapsychiczne.

Od lat pozostaje pod stałą superwizją pracy własnej.

Aktualnie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego w Skarżysko Kamienna. Jest także członkiem:

- Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej,

- Polskie Towarzystwo Dialektycznej Terapii Behawioralnej,

- Polskie Towarzystwo Psychologiczne,

- Polskie Stowarzyszenie Dialogu Motywującego.

Prywatnie jest mężem Izabeli, tatą Zofii i Franciszka. W czasie wolnym gra na gitarze, trenuje fizycznie, pasjonuje go boks.

Prywatnie lubi grę na gitarze, 

Empatia i skutecznosc

PSYCHOTERAPIA

Posiadam certyfikaty:

- psychoterapeuta poznawczo behawioralny - PTTPB 1422

- psychoterapeuta uzależnień - KBPN SP1080/2015

- terapeuta motywujący - PIDM 02/ATE/II/2021

- trener I stopnia PTP - I 445

- facylitator DBT - NDFT-CP - CF-DBT-016-2022

- aplikant superwizor RSPU nr 39

 

- dodatkowo:

- ukończyłem całościowe szkolenie z terapii DBT Comprehensive organizowane przez PTDBT w latach 2022/2023,

- wiele innych

Terapia

Poznawczo 

Behawioralna

 krótkoterminowa,

 zorientowana na rozwiązanie 

√ w porozumieniu z klientem

√ nauka umiejętności

√ indywidualna i trening

√ uczy regulować emocje

Dialog

Motywujący

 budowanie motywacji 

√ praca na zasobach

√ empatyczne odzwierciedlanie

 

 

Pary

 

 

Nastolatkowie

 

 

Dorośli

Terapia

Dialektyczno Behawioralna

Jestem rekomendowanym trenerem I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ( I 455). Od kilkunastu lat szkolę warsztatowo różne grupy odbiorców, od profesjonalistów po rodziców. Szkolenia które realizuję opieram głównie                  na założeniach poznawczo behawioralnym, gdzie zmiana przekonań następuje podczas zmiany zachowania oraz dialogu motywującego który w dużej mierze opiera się na empatycznym odzwierciedlaniu i wydobywaniu. Bliskie jest                            mi twierdzenie że każdy z nas jest ekspertem w dziedzinie samego Siebie. 

Wśród instytucji dla których prowadziłem szkolenia mogę wymienić min: Polski Instytut Dialogu Motywującego, akademia Motywacji i Edukacji, Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju, Społeczny Komitet ds AIDS, Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Profilaktyki "Wspólna", Stowarzyszenie ETOH, Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Akademia Katolicka w Warszawie oraz wiele innych.

Szkolenia mogą dotyczyć problematyki objawów klinicznych lub obszaru rozwoju osobistego.

 

Więcej szczegółów w zakładce szkolenia.

Inne ...

SZKOLENIA

SKLEP 

Mam doświadczenie we współprowadzeniu warsztatów tematycznych związanych z rozwojem osobistym min, poczucie wartości, regulowanie emocji czy radzenia ze stresem. Ponadto prowadziłem i współprowadziłem treningi intrapsychiczne i interpersonalne.

Jestem rekomendowanym trenerem I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ( I 455). Od kilkunastu lat szkolę warsztatowo różne grupy odbiorców, od profesjonalistów po rodziców. Szkolenia które realizuję opieram głównie na założeniach poznawczo behawioralnym, gdzie zmiana przekonań następuje podczas zmiany zachowania oraz dialogu motywującego który w dużej mierze opiera się na empatycznym odzwierciedlaniu i wydobywaniu. Bliskie jest mi twierdzenie że każdy z nas jest ekspertem w dziedzinie samego Siebie.

Wśród instytucji dla których prowadziłem szkolenia mogę wymienić min: Polski Instytut Dialogu Motywującego, Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju, Społeczny Komitet ds AIDS, Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Profilaktyki "Wspólna", Stowarzyszenie ETOH, Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Akademia Katolicka w Warszawie oraz wiele innych.

Szkolenia mogą dotyczyć problematyki objawów klinicznych lub obszaru rozwoju osobistego.

 

Więcej szczegółów w zakładce szkolenia.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych, programu Fred Goes Net, programu PWR 10-14 czy prowadzeniu grupy terapeutycznej oraz dedykowanych tematycznych warsztatów.

O SOBIE

OBSZARY ROZWOJOWE

OBSZARY PRACY

OBSZARY PROBLEMOWE

Z KIM PRACUJĘ

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia nastroju

Trauma

Zaburzenia lękowe

Uzależnienie

Podejmowanie decyzji

Inne ...

Stres

Poczucie wartości

Samoookaleczenia

Zaburzenia osobowości

Nasze produkty