Superwizor Aplikant

Rada Superwizorów Uzależnień nr 39

 

Aktualnie po spełnieniu kryteriów posiadam status aplikanta superwizora uzależnień Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Posiadam trzynastoletnie doświadczenie w w pracy z uzależnionymi, zarówno w formie ambulatoryjnej (poradnie NZF, stowarzyszenia, gabinet prywatny) jak i stacjonarnej (Ośrodek Monar). Ponadto jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo behawioralnym (PTTPB 1422) oraz dialektyczno behawioralnym (PTDBT) i dialogu motywującego (PIDM 02/ATE/II/2021). Przez lata regularnie poddawałem swoją pracę superwizji min. u Maria Tatarska, Piotr Adamiak, Joanna Woźniak, Małgorzata Adamczyk Zientara, Anna Derwich, Anna Bui Ngoc i inne. W swojej pracy skupiam uwagę na łączeniu empatii i skuteczności dbając o relację z wykorzystaniem sprawdzonych technik terapeutycznych.

 

Lista superwizorów aplikantów – Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (radasuperwizorow.pl)