Terapia

Poznawczo 

Behawioralna

 krótkoterminowa

 zorientowana na rozwiązanie 

√ w porozumieniu z klientem

https://www.pttpb.pl/

Terapia 

Dialektyczno

Behawioralna

√ nauka umiejętności

√ indywidualna i trening

√ uczy regulować emocje

https://ptdbt.pl/

Dialog

Motywujący

 budowanie motywacji 

√ praca na zasobach

√ empatyczne odzwierciedlanie

https://pidm.pl/

Empatycznie i skutecznie